Items in Basket

Subtotal

Checkout View and edit basket

Customers Also Bought

Mintra Holding AS - Mintra forserer vekst i Maritim Sektor og styrker sitt teknologiske fortrinn gjennom oppkjøp av Seably og WellAtSea

04 / 07 / 2023

Bergen, Norge, 4. juli 2023: Mintra Holding (OSE:MNTR) - en ledende leverandør av digital læring og HR løsninger til maritim sektor og energisektoren - har idag signert avtale for kjøp av Seably, en fellesskapsdrevet digitalt basert markedsplass for utdanning av maritime fagspesialister og WellAtSea - en maritim velvære plattform som bidrar til personlig utvikling og livskvalitet for personell i maritim sektor. Oppkjøpet styrker Mintra's vekst og tilstedeværelse i den globale maritime sektoren, og er et nytt steg i selskapets strategi om raskt voksende markedsandeler.

Seably er en digital markedsplass som tilbyr mer enn 700 maritime kurs, og sammen med WellAtSea representerer dette teknologiske innovasjoner som ytterligere styrker Mintra's eksisterende bransjeledende HCM løsninger og bidrar til ytterligere forbedring av brukeropplevelsen ved digital læring.

Andrea Lodolo, administrerende direktør i Seably, kommenterer:
"Dagens kunngjøring er resultatet av det harde arbeidet og engasjement fra alle hos Seably, samt støtten fra vår lojale kundebase. Vi er sikre på at vår organisasjon og produkter vil dra stor nytte fra oppkjøpet fra Mintra, og gjennom å forene våre visjoner vil vi sammen øke veksten innenfor maritim sektor. Dette representerer en fantastisk utvikling og mulighet for Seably og WellAtSea og for våre kunder.»

Kevin Short, administrerende direktør i Mintra, uttaler:
"Dette oppkjøpet er en betydelig milepæl for virksomheten vår, en av mange som kommer, og underbygger vår visjon og mål om rask vekst i et økende marked. Jeg er sterkt entusiastisk til potensialet som oppkjøpet bidrar til for Mintra.
Seably's beundringsverdige vekst de siste årene er et resultat av høy kvalitet på tilbudt løsning og digital læring og vil være en ytterligere forsterkning av Mintra."

"Ikke bare bidrar oppkjøpet til Mintra's vekst i maritim sektoren, men bidrar også til å sikre at eksisterende og nye kunder har tilgang til ytterligere verktøy for å oppfylle egne og andres krav til digitalisering og automatisering i næringen."

Dette oppkjøpet er en oppfølger til Mintra's plan om å være en aktiv aktør, og kommer i forlengelsen av Mintra's oppkjøp av OCS HR i 2016, Atlas Knowledge i 2018 og Safebridge GmbH i 2021. Etter oppkjøpet, som representerer noen hundre kunder og mer enn 65.000 nye brukere, vil Mintra betjene mer enn 4100 kunder og 2.5 millioner verdensomspennende brukere.

Gjennom oppkjøpet av Seably styrker Mintra ytterligere sin posisjon som en fortrukket leverandør til maritim sektor - og sikrer at selskapet forblir «en smidig og skalerbar leverandør og konkurrent». Oppkjøpet sikrer at Mintra tilbyr markedet et ytterligere forbedret maritimt tilbud som vil tillate eksisterende så vel som nye kunder å utvikle og distribuere læringsplattformer og læringsinnhold til deres ansatte med ytterligere forbedret effektivitet.


For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Kevin Short, CEO, Mintra +44 1224 65 1340
Jostein R. Hufthammer, CFO, Mintra +47 55 98 63 00


Om Mintra
Mintra er en global tilbyder av digital læring, kompetanse og workforce management
primært tilpasset energi-, maritim og sikkerhetskritisk industri. Mintra's portefølje av produkter og tjenester inkluderer arbeidsstyrkeplanlegging, kompetansestyrking og kompetansestyring. Selskapets digitale løsninger bidrar til at mer enn 4100 kunder forbedrer sikkerheten, øker effektiviteten og reduserer sine kostnader. Mintra er en foretrukket arbeidsgiver med et globalt team som er stolt av sin kultur og evne til å utvikle og levere innovative løsninger til beste for våre kunder. Selskapet har hovedkontor i Bergen, Norge, og med kontorer og virksomhet plassert for å sikre leveranse av on- og offline tjenester til våre globale kunder 24/7.

https://newsweb.oslobors.no/me...